Välkommen till Ny publik, mera publik! -seminarium tisdag 25.4 2023 kl.15 på Amos scenen, Svenska Teatern

Åren 2021 – 2022 genomförde Svenska Teatern ett omfattande sälj- och marknadsföringsutvecklingsprojekt, vars syfte var att stärka teaterns försäljning och nå ny publik, samt utveckla en mer mångsidig marknadsföring. Projektet, som pågick i ett och ett halvt år, genomfördes med stöd av Svenska Folkskolans Vänner r.f. (SFV). I seminariet presenterar vi hela projektet med dess resultat, och publicerar en guide på både svenska och finska, som sammanställer utvecklingsprojektets olika faser och de metoder som använts.

 

PROGRAM:

15.00 Välkommen/ Wivan Nygård-Fagerudd, ordförande, SFV

15.10 Bakgrund till projektet och teaterns framtid / Joachim Thibblin, teaterchef, SvT

15.20 Presentation av projektet / Elli Mäkilä, försäljnings- och marknadsföringschef, SvT

16.40 Paneldiskussion (mera info kommer senare)

17.15 Kaffe

Evenemanget avslutas kl. 18.

 

Välkommen, evenemanget är tvåspråkigt!

 

Anmäl dig här senast 21.4: https://gest.fi/customers/bihfge/5072

 

***** 

 

Tervetuloa tiistaina 25.4.2023 klo 15 Svenska Teaternin Amos näyttämöllä järjestettävään Nya publik, mera publik! - seminaariin

Svenska Teatern toteutti vuosina 2021 – 2022 kokonaisvaltaisen myynnin ja markkinoinnin kehitysprojektin, jonka tarkoituksena oli vahvistaa teatterin myyntiä ja uusien yleisöjen tavoittamista, sekä kehittää monipuolisempaa markkinointia. Puolitoista vuotta kestänyt hanke toteutettiin Svenska Folkskolans Vänner rf:n (SFV) myöntämän tuen turvin. Seminaarissa esittelemme koko hankkeen tuloksineen, sekä julkaisemme sekä ruotsiksi että suomeksi oppaan, joka koostaa kehityshankkeen eri vaiheet ja käytetyt metodit.

 

OHJELMA:

15.00 Tervetuloa /Wivan Nygård-Fagerudd, puheenjohtaja, SFV

15.10 Hankkeen taustat ja teatterin tulevaisuus / Joachim Thibblin, teatterijohtaja, SvT

15.20 Projektin esittely / Elli Mäkilä, myynti- ja markkinointipäällikkö, SvT

16.40 Paneelikeskustelu (lisätietoa seuraa myöhemmin)

17.15 Kahvit

Tilaisuus päättyy klo 18.

 

Tervetuloa, tilaisuus on kaksikielinen!

 

Ilmoittaudu tästä viimeistään 21.4: https://gest.fi/customers/bihfge/5072