Verksamhet

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f. (Cefisto) tar ställning i frågor som berör det svenskspråkiga teaterfältets intressen och verkar som initiativtagare för olika samarbetsprojekt i egenskap av det centralt samlande organet för alla svenskspråkiga teaterarbetare i Finland. Målsättningen med verksamheten är att ge samtliga finlandssvenska teaterarbetare en möjlighet att träffas och arbeta tillsammans samt att skapa förutsättningar för nya impulser, debatter och frågeställningar. Cefistos verksamhet omfattar årligen teaterdagarna, fortbildningar och upprätthållning av hemsidan repertoar.cefisto.fi. Hemsidan är en vidareutveckling av den tryckta teaterbroschyren Repertoar. För tillfället pågår även ett strategiarbete samt ett aktivt arbete för ett mer hållbart scenkonstfält. Verksamhetsåret 2024 markerar en framåtblickande fas för Cefisto. Den nya styrelsen för år 2024 har fått i uppdrag att utforska varje aspekt av vårt förbund för att kunna utvecklas och samtidigt främja ett hållbart scenkonstfält.