Cefisto har beviljat turnéstöd till fyra aktörer

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer (Cefisto) utför inom det strategiska utvecklingsprojekt Repertoar live under våren 2020 ett pilotprojekt där turnéstöd för det svenskspråkiga teaterfältet i Finland erbjuds. Följande teatergrupper har beviljats turnéstöd för januari-maj 2020; Teater Kojan, Oblivia, Turnéteater Flax samt Grus Grus Teater. Cefistos nya verksamhetsledare Robin Sundberg fungerar som turnékoordinator. Stödet består av turnékoordinatorns arbetsinsats i form av koordinering eller producentskap och kan innebära allt mellan att skriva verksamhetsplaner och göra ansökningar till att hjälpa med marknadsföring och boka in föreställningar. 

Efter pilotprojektet görs en utvärdering för att kunna ta ställning till om stödet kan bli en del av Cefistos ordinarie verksamhet. Tanken är att stödet kunde sökas två gånger per år av turnerande produktioner.